Prerušene prevádzky Leto 2024

By | júl 9, 2024

Prevádzka materskej školy bude prerušená od 15.7.2024 do 23.8.2024. Zákonní zástupcovia majú možnosť v čase prerušenia prevádzky požiadať o náhradnú materskú školu.

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív:

–          Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb

–          Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb