Členovia rady školy

Pani Mgr. Lucia Gurbáľová – delegovaná členka za zriaďovateľa

Pani Mgr. Mária Kvetková – delegovaná členka za zriaďovateľa

Pani Miriam Vyšnická – volená zástupkyňa za rodičov

Pani Mgr. Marianna Čonková – volená zástupkyňa za pedagogické zamestnankyne, predsedníčka rady školy

Pani Mária Nagyová – volená zástupkyňa za nepedagogické zamestnankyne