Šk. rok 2021/2022

Šarkaniáda

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Náš kamarát ježko

 

 

 

 

 

 

Deň Materských škôl

  

 

 

 

 

Plody jesene – výrobky rodičov s deťmi

 

 

 

 

 

 

Oslava jesene – Červený deň

 

 

 

 

 

 

Mám básničku na jazýčku – celoškolská prehliadka                        

 

 

 

 

 

 

Mikuláš

  

 

 

 

 

Hudobná rozprávka Bacily s ujom Ľubom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval a EKO masky – vyrobené doma

 

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka so zimou – Biely deň

 

 

 

 

 

Ponožková výzva – Svetový deň Dawnovho syndrómu

 

 

 

 

 

Dni mesta Košice – Farebný chodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májové slávnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ľudovú nôtu

 

 

 

 

 

 

Turistická vychádzka do jazdeckej školy Fébus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janko Hraško

 

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi