Šk. rok 2021/2022

Šarkaniáda

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Náš kamarát ježko

 

 

 

 

 

 

 

Deň Materských škôl

  

 

 

 

 

 

 

Plody jesene – výrobky rodičov s deťmi

 

 

 

 

 

 

Oslava jesene – Červený deň

 

 

 

 

 

 

 

Mám básničku na jazýčku                        

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš