Ako dieťa pripraviť na vstup do MŠ

By | máj 2, 2022

Milí rodičia

Nástup do materskej školy býva sprevádzaný stresom a obavami nielen zo strany dieťaťa, ale aj zo strany rodičov.

Prijmite od nás, skúsených pedagogičiek, zopár rád, ako vaše dieťa na vstup do materskej školy pripraviť:

 • Doprajte dieťaťu stretnutia s kamarátmi, bude mu ľahšie, keď bude niekoho poznať.
 • Porozprávajte mu niečo pekné o materskej škole.
 • Buďte trpezliví, dajte dieťaťu čas, aby si zvyklo.
 • Ráno nebuďte nervózni, nenáhlite sa, začnite deň s úsmevom, vaše dieťa to ocení.
 • Hovorte mu často, že ho ľúbite, ale zároveň, ako sa tešíte, že bude chodiť do MŠ medzi kamarátov.
 • Pred vstupom do triedy sa nelúčte zbytočne dlho, neprejavujte obavy a smútok, dieťa to rýchlo vycíti a správa sa podobne, ako rodič.
 • Nehnevajte sa za prvé slzičky, za prvé ,,nehody“, ktoré sa mu prihodia.
 • Dajte dieťaťu pocítiť istotu, že preňho po práci prídete, nesľubujte, čo nemôžete splniť.
 • Nerobte za dieťa veci, ktoré samo zvládne, povzbudzujte ho k samostatnosti /miera samostatnosti určuje aj mieru sebavedomia a sebaistoty/.
 • Naučte ho obliekať a vyzliekať sa, ukladať veci na poriadok, samostatne sa najesť, umyť ruky.
 • Zvykajte dieťa používať záchod, nie nočník, používať toaletný papier aj po malej potrebe.
 • Samostatné dieťa je zdravo sebavedomé, často učiteľkou pochválené, čo veľmi pozitívne vplýva na duševnú pohodu dieťaťa, uľahčuje adaptáciu na nové prostredie.
 • Dovoľte mu zobrať si do MŠ obľúbenú hračku /napr. tú, s ktorou zaspáva/.

Milí rodičia, nikto nepozná vaše dieťa tak dobre, ako vy sami. Hovorte preto s učiteľkou, ale zároveň ju aj počúvajte. Hovorte o tom, či sa mu darí,  alebo má nejaké zlé návyky, ak je v domácom prostredí trauma, ktorá na dieťa vplýva, upozornite na to učiteľku.

Zaujímajte sa o to, ako sa vaše dieťa správa v materskej škole, prijmite rady učiteliek, spolupracujte s nimi. Upozornite na výrazné odlišnosti v správaní vášho dieťaťa.

Pre mnohé deti je zmena prostredia prirodzená, dokážu rýchlo akceptovať pedagóga, kamarátov, prispôsobia sa novému kolektívu /vyplýva to z vlastností osobnosti, ale aj z výchovného prostredia/.

Pre mnohé deti je však zmena prostredia problematická. V tomto prípade nám pomôže adaptačný program, ktorý umožňuje postupnú adaptáciu. Počas postupného zvykania na nové prostredie si dieťa vytvorí väzby na učiteľku, prispôsobí sa novému režimu.

Niekedy je nevyhnutné prvý deň pobytu v materskej škole nechať dieťa v kolektíve maximálne dve hodiny, ďalší deň po dohode postupne predlžovať pobyt, tu je dôležitá úzka spolupráca a komunikácia pedagogičiek a rodičov.

Naša materská škola je štátna materská škola, v ktorej pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola hrou“, ktorý plne rešpektuje Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.

Plnenie cieľov Školského vzdelávacieho programu vyžaduje zo strany pedagogických zamestnankýň  maximálne pracovné nasadenie, zo strany rodičov maximálne rešpektovanie Školského poriadku /dokumenty sú verejne dostupné k nahliadnutiu vo vestibule budovy MŠ aj na webovom sídle/. Dieťa privádzajte do materskej školy pravidelne a načas,  do 8,00 hod., dieťa musí byť zdravé. Pokiaľ utlmíte prvé príznaky choroby liekmi, alebo inými prípravkami, počas dňa sa symptómy určite prejavia a učiteľka zistí, že dieťa nie je v poriadku, no nákaza sa medzi deťmi šíri rýchlo. Ak sa Vám dieťa „nepozdáva“, ale neprejavuje príznaky choroby, upozornite na to pani učiteľku pri rannom odovzdávaní dieťaťa.

Materská škola  je  inštitúcia zaradená do siete škôl – škola, ktorá vzdeláva a vychováva.

Želáme vám všetkým, aby ste privykanie na nové podmienky zvládali spolu so svojimi deťmi bez väčších problémov a zažívali veľa radosti z pokrokov a zdravého rastu svojho dieťaťa.