Kontakt

Riaditeľka školy: Mgr. Daniela Ondrejová

Materská škola
Kovaľská 12/A
040 15 Košice-Poľov

tel.: 055/6845132

mob: 0907 900 191

e-mail: mspolov12@gmail.com