Partneri a projekty školy

 • Základná škola Dolina 43 – elokované pracovisko ZŠ Bernolákova 14 v Košiciach
 • Centrum voľného času Orgovánová, Košice
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin Park
 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva (logopedická depistáž, poradenstvo)
 • Mestská časť Košice – Poľov
 • Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami aj jednotlivcami: hasiči, včelár, hospodársky dvor, polícia, spoločnosť Kosit s.r.o., bábkové divadlo, kosenie školského dvora a mnohé iné.

PROJEKTY

 • 2014/2015  Pohybom k zdraviu – príspevok 500 € z grantového programu Fond zdravia mesta Košice na vybudovanie preliezačky Zebra
 • 2016/2017  Letná olympiáda – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2017/2018  Knihy rozprávajú, bavia nás a vzdelávajú – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2019/2020 Objavuj a poznávaj – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2020/2021 Múdre hranie – projekt MŠVVaŠ – 500 € na digitálne a didaktické vybavenie