ČAS PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

By | marec 28, 2022

Čas prevádzky materskej školy v školskom roku 2023/2024 zostáva nezmenený v prípade dohody so zákonnými zástupcami:

od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Od 6:30 hod. do 7:00 hod. a od 15:30 hod. do 16:30 hod.  budú deti v zbernej triede (prízemie).

O 8:00 hod. sa vchod do budovy uzamyká.

Popoludní sa vchod do budovy odomyká o 14:30 hod.