O nás

Charakteristika školy

Materská škola Kovaľská 12/A sa nachádza na okraji mestskej časti Košice – Poľov, v blízkosti prírodného prostredia. Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice.

 • Interiér
 • Dve triedy, pozostávajúce z jedálne, herne a oddelenej spálne
 • Sociálne zariadenia, šatne
 • Kancelárske a skladové priestory
 • Školská jedáleň s výdajňou jedál, ktorá slúži pre deti MŠ, ZŠ
 • Exteriér
 • Priestranný školský dvor, vybavený hernými prvkami, dvoma pieskoviskami, ktoré sú obklopené bohatou zeleňou.
 • Kapacita
 • 40 detí od troch do šesť rokov
 • Forma výchovy a vzdelávania
 • Celodenná s možnosťou poldenného pobytu
 • Personálne podmienky
 • Štyria pedagogickí zamestnanci
 • Traja zamestnanci v prevádzke: hospodárka a dve upratovačky
 • Školská jedáleň – vedúca školskej jedálne, kuchárka a pracovníčka v prevádzke