Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Podmienky prijatia Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať … Read More »

Ako dieťa pripraviť na vstup do MŠ

Milí rodičia Nástup do materskej školy býva sprevádzaný stresom a obavami nielen zo strany dieťaťa, ale aj zo strany rodičov. Prijmite od nás, skúsených pedagogičiek, zopár rád, ako vaše dieťa na vstup do materskej školy pripraviť: Doprajte dieťaťu stretnutia s kamarátmi, bude mu ľahšie, keď bude niekoho poznať. Porozprávajte mu niečo pekné o materskej škole. Buďte trpezliví, dajte… Read More »

Čas prevádzky materskej školy

Od 5.4.2022 sa čas prevádzky materskej školy na základe hlasovania rodičov obnovuje v pôvodnom režime ako celý školský rok: od 6:30 hod. do 16:30 hod. Od 6:30 hod. do 7:00 hod. a od 15:30 hod. do 16:30 hod.  budú deti v zbernej triede (prízemie). Popoludní sa bude vchod do budovy odomykať ako doteraz o 14:30 hod.  

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, karanténa, OČR od 10.5.2022

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie od 10.5.2022  pozastavený. Bezpríznakovosť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať… Read More »

Oznam pri vstupe do budovy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby… Read More »