Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka materskej školy Kovaľská 12/A v Košiciach, oznamuje rodičom detí vo veku od 3 do 6 rokov,  že zápis detí na školský rok 2024/2025  sa uskutoční  v budove MŠ  Kovaľská 12/A v dňoch:                 6.5.2024 (pondelok)                           … Read More »

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI šk. rok 2023/2024

  Bezinfekčnosť – § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z. Pred prvým nástupom do MŠ je rodič povinný odovzdať:  vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdá každý rodič aj po každej absencii dieťaťa trvajúcej viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní.  Tlačivo o bezinfekčnosti  posielajte už len elektronicky cez stránku EduPage, kde už máte aktivované svoje účty. Ospravedlnenie… Read More »

Ako dieťa pripraviť na vstup do MŠ

Milí rodičia Nástup do materskej školy býva sprevádzaný stresom a obavami nielen zo strany dieťaťa, ale aj zo strany rodičov. Prijmite od nás, skúsených pedagogičiek, zopár rád, ako vaše dieťa na vstup do materskej školy pripraviť: Doprajte dieťaťu stretnutia s kamarátmi, bude mu ľahšie, keď bude niekoho poznať. Porozprávajte mu niečo pekné o materskej škole. Buďte trpezliví, dajte… Read More »

ČAS PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Čas prevádzky materskej školy v školskom roku 2023/2024 zostáva nezmenený v prípade dohody so zákonnými zástupcami: od 6:30 hod. do 16:30 hod. Od 6:30 hod. do 7:00 hod. a od 15:30 hod. do 16:30 hod.  budú deti v zbernej triede (prízemie). O 8:00 hod. sa vchod do budovy uzamyká. Popoludní sa vchod do budovy odomyká o 14:30 hod.… Read More »